Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – UR (2016) 24bit FLAC

Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs - UR (2016) 24bit FLAC Download

Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – UR (2016)
FLAC (tracks) 24 bit, 352.8 kHz | Time – 44:51 minutes | 2,19 GB | Genre: Classical

Ur is time. Past meets future, young forces are given the chance to carry time forward. Ur is origin. Where we recognise our roots, the past experiences that inform our perspective of the path ahead. Ur is wilderness. The scree clinging to the mountain, hard rock: impassable, majestic and of infinite beauty. Time, origin and nature are core values in “UR”. The recordings consist exclusively of commissioned works, written by composers in affiliation with the musical community in Trondheim. The composers have different backgrounds and tonal language, providing this record with a complex and complementary repertoire. Music by Odd Johan Overøye, Øyvind Johan Eiksund, Martin Eikeset Koren, Geir Døhlie Gjerdsjø and Eva Holm Foosnæs.Ur er tiden som går. Fortid møter fremtid, unge krefter slipper til og bringer tiden videre. Ur er det opprinnelige. Der vi kjenner våre dypeste røtter, dit vi ser tilbake til for å få perspektiv på hvor vi er på vei. Ur er natur. Steinrøysa som klamrer seg oppover fjellsiden, hard og ufremkommelig, majestetisk og uendelig vakker. Tid, opprinnelse og natur er kjerneverdier i «UR». Samtlige stykker er bestillingsverk til denne utgivelsen. Komponistene har ulike bakgrunner og tonespråk, og til sammen utgjør stykkene deres et sammensatt og komplementerende repertoar. Musikk av Odd Johan Overøye, Øyvind Johan Eiksund, Martin Eikeset Koren, Geir Døhlie Gjerdsjø og Eva Holm Foosnæs.

Tracklist:
01. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre sanger til skogen: I. Villfugl (02:21)
02. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre sanger til skogen: II. Skogenes sang (04:15)
03. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre sanger til skogen: III. Skogsfolk (01:33)
04. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Knølkvalen (05:05)
05. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Voggesang for ein bytting (04:59)
06. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre reiskapar: I. Sleggja (01:12)
07. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre reiskapar: II. Ljåen (02:59)
08. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Tre reiskapar: III. Sagi (01:36)
09. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Steinbiten (04:03)
10. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Lev vår draum: I. Lev, vår draum (03:07)
11. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Lev vår draum: II. Der ingen draum meir er (02:48)
12. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Lev vår draum: III. Du ber vårt liv for alltid (05:08)
13. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Vé no velkomne med æra (02:17)
14. Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnæs – Breiflabben (03:22)

Download:

https://hexupload.net/9hntmn2rjqpc/2L129URKammerk0retAurumEvaH0lmF00sns2016DXD352.824.part1.rar
https://hexupload.net/54gkpq91casa/2L129URKammerk0retAurumEvaH0lmF00sns2016DXD352.824.part2.rar
https://hexupload.net/jn4pcl3fjlc1/2L129URKammerk0retAurumEvaH0lmF00sns2016DXD352.824.part3.rar

© 2023 hexddl.com - WordPress Theme by WPEnjoy